دسته:اسرار خانه داری

چطور مرغ را تمیز کنیم؟

چطور مرغ را تمیز کنیم؟ «ویدئویی»

اتوی پیراهن مردانه

چطور یک پیراهن را درست اتو کنیم؟

با یک پیراهن بدون اتو نمی توان بیرون رفت. برای اتوی درست پیراهن گام های زیر لازم است: ۱) اول...

اتوی شلوار

چطور یک شلوار را درست اتو کنیم؟

۱. اتو را آماده کنید آخرین درجه حرارت را انتخاب نکنید درجه حرارت بالای اتو باعث آسیب به پارچه...