دسته:داستان، شعر و حکایت

چهل حکایت از گلستان سعدی با صدای خسرو شکیبایی

حکایت شماره ۱۹: گلستان سعدی «باب ششم، در ضعف و پیری»

حکایت شماره ۱۹: گلستان سعدی «باب ششم، در ضعف و پیری»، با صدای مرحوم خسرو شکیبایی، آهنگ ساز...

sad-love-alone-miss-u-love-u-agagiya

عاشقانه ها

عاشقانه : آسمان آسمان نا پيداست آسمان گمشده در چين و چروك دل ما و زمين دردآلود و زمان در غم...

چهل حکایت از گلستان سعدی با صدای خسرو شکیبایی

حکایت شماره ۲۰: گلستان سعدی «باب اول، در سیرت پادشاهان»

حکایت شماره ۲۰: گلستان سعدی «باب اول، در سیرت پادشاهان»، با صدای مرحوم خسرو شکیبایی، آهنگ ساز...

steal-agagiya

آیا من دزدم؟

یکی از برادران اهل سودان مقاله زیبایی نوشت تحت عنوان “آیا من دزدم؟” ایشان برای بیان این...

چهل حکایت از گلستان سعدی با صدای خسرو شکیبایی

حکایت شماره ۱۸: گلستان سعدی «باب دوم، در اخلاق درویشان»

حکایت شماره ۱۸: گلستان سعدی «باب دوم، در اخلاق درویشان»، با صدای مرحوم خسرو شکیبایی، آهنگ ساز...

dalghak-agagiya

لوطی صالح چه کسی بود؟

سرگرمی شاهان قاجار ؛ معروفترین دلقکهای دربار در گذشته و در دباره شاهان علی الخصوص...

خواب گل سرخ چیستا یثربی

داستان خواب گل سرخ (قسمت اول تا آخر) چیستا یثربی

قسمت اول: از کوچه به خانه دویدم. یادم رفته بود گوشی ام را بردارم برگشتم؛ حس کردم کسی در خانه...

girl-reading-book-agagiya

کتاب نخوانید، هیچ چیز نمی شود!

سکانس اول توی فرودگاه نشسته ام. یک ایرانی آن ور چیپس می خورد، ایرانی دیگر انگشت دستش را تا...

زخم

ضرب المثل استخوان لای زخم گذاشتن

قصابی بود که هنگام کار با ساتور دستش را بریده بود و خون زیادی از زخمش می چکید. همسایه ها جمع...

چهل حکایت از گلستان سعدی با صدای خسرو شکیبایی

حکایت شماره ۱۷: گلستان سعدی «باب هفتم، در تأثیر تربیت»

حکایت شماره ۱۷: گلستان سعدی «باب هفتم، در تأثیر تربیت»، با صدای مرحوم خسرو شکیبایی، آهنگ ساز...

چهل حکایت از گلستان سعدی با صدای خسرو شکیبایی

حکایت شماره ۱۶: گلستان سعدی «باب سوم، در فضیلت قناعت»

حکایت شماره ۱۶: گلستان سعدی «باب سوم، در فضیلت قناعت»، با صدای مرحوم خسرو شکیبایی، آهنگ ساز...

چهل حکایت از گلستان سعدی با صدای خسرو شکیبایی

حکایت شماره ۱۵: گلستان سعدی «باب هشتم، در آداب صحبت»

حکایت شماره ۱۵: گلستان سعدی «باب هشتم، در آداب صحبت»، با صدای مرحوم خسرو شکیبایی، آهنگ ساز...