آخرین ویدئو ها

آموزشی و سرگرمی

سبک زندگی

فرهنگ و هنر

گردشگری

Longyear-Town-Centre-agagiya

لانگیربین شهری که هیچ کس در آنجا اجازه مردن ندارد

زندگی در شهر کوچک لانگیربینِ نروژ، کمی عجیب است ....

سلامتی و بهداشت